Ferratum24.pl

Porady Finansowe

kredyt gotówkowy
Porady

Kredyt gotówkowy

Pośród dostępnych na rynku produktów finansowych, kredyty gotówkowe obok szybkich pożyczek online cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem konsumentów. I nie ma w tym nic dziwnego, skoro kredyt gotówkowy można zaciągnąć niemalże tak samo szybko, jak i pożyczkę krótkoterminową.  

Kredyt gotówkowy specyfika

Specyfika tych produktów jest jednak nieco odmienna. Zazwyczaj cele na które pozyskujemy finansowanie w formie pożyczki krótkoterminowej oraz kredytu są różne. Znamienną różnicą pomiędzy pożyczką, a kredytem gotówkowym jest zarówno wysokość zobowiązania, terminem spłaty oraz podstawa prawna. Według bowiem obowiązujących na polskim rynku finansowym regulacji, pożyczki udzielane mogą być nie tylko przez instytucje, ale również przez osoby fizyczne. W przypadku kredytu, instytucją upoważnioną do realizowania takich usług są jedynie banki.

Warto o tym pamiętać, albowiem często określeń pożyczka i kredyt używamy naprzemiennie odnosząc się do zaciąganych zobowiązań finansowych zarówno w bankach, jak i firmach pożyczkowych. Jeśli pożyczamy niewielką sumę pieniędzy na krótki okres, mówimy zwykle o pożyczce. Jeżeli natomiast uzyskane środki pozwalają na zakup mieszkania, samochodu lub wyposażenia AGD, najczęściej mamy do czynienia z kredytem.

Kredyt gotówkowy strona prawna

Jednym z istotnych elementów, o których również należy pamiętać są przepisy prawne regulujące tego typu umowę. Poza kodeksem cywilnym oraz ustawą o kredycie konsumpcyjnym dochodzą tu również zapisy prawa bankowego. Zgodnie z nimi, kredyt jest zobowiązaniem pieniężnym, jakiego bank udziela klientowi. Prawo bankowe stanowi, że przez umowę kredytu bank, czyli kredytodawca, zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel. W założeniu, umowa kredytu jest umową odpłatną, co oznacza, że klient zawsze musi zapłacić bankowi za udzielenie zobowiązania kredytowego. 

Kredyt gotówkowy koszty

Na koszty kredytu składać mogą się różnorakie opłaty obowiązkowe, jak też opcjonalne. Do najczęściej spotykanych zaliczamy prowizję za udzielenie kredytu, odsetki, a także opłaty związane ze spłatą kredytu czy ustanowieniem jego zabezpieczeń. Kredyt w odróżnieniu od pożyczki spłącany jest zazwyczaj w ratach. Ważnym elementem usługi kredytowej są formalności, które są zazwyczaj nieco bardziej rozbudowane niż w przypadku pożyczki. Oznacza to również, iż nierzadko promowany produkt, jakim jest kredyt bez formalności, nie istnieje. 

Kredyt gotówkowy jest produktem z założenia przeznaczonym dla osób planujących większe inwestycje w poprawę komfortu życia. Tak więc, będzie to rozwiązanie o wiele bardziej korzystne w przypadku planów zakupu chociażby samochodu. Kredyt gotówkowy jest także wyjściem lepszym w sytuacjach, gdy koszty naszej inwestycji w istotny sposób wpłyną na budżet. Zdecydowanie lepszym wyjściem jest skorzystanie z elastyczności, które dają nam raty kredytu gotówkowego, aniżeli nawet najlepsza pożyczka krótkoterminowa przez Internet.

Kredyt gotówkowy wniosek

Wnioskując o kredyt gotówkowy, konsument powinien być przygotowany, iż bank zażądać może minimalnego zestawu zabezpieczeń. Zazwyczaj sprowadzają się one do oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Część instytucji oczekuje od kredytobiorcy wykupienia ubezpieczenia spłaty kredytu, uzależniając od wniesienia składki warunki kredytowania. Niektóre banki oczekują jednak poręczyciela kredytu gotówkowego lub zabezpieczenia w postaci weksla in blanco, czy też blokady środków na rachunku. Zabezpieczeniem kredytu może być także zastaw rejestrowy na samochodzie, na który kredytobiorca zaciągnął zobowiązanie.

Atutem kredytu gotówkowego jest to, iż może zostać przeznaczony na dowolny cel niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej. Co za tym idzie, bank nie będzie weryfikował sposobu rozdysponowania otrzymanych środków.

Kredyt gotówkowy dodatkowe zalety, koszty

W przypadku kredytu gotówkowego mamy do czynienia ze wspomnianymi już wyżej kosztami. Podstawowym kosztem kredytu są odsetki. Bank podaje oprocentowanie w skali roku. Prawo stanowi, iż nominalne oprocentowanie odsetek nie może być wyższe niż czterokrotność stopy lombardowej ustalanej przez NBP.

Po za odsetkami, bank może (i zazwyczaj to robi) obciążyć kredytobiorcę prowizją za przyznanie kredytu. Zazwyczaj pobierana ona jest po wypłaceniu kredytu i może zostać doliczona do pierwszej raty lub skredytowana, czyli rozłożona na raty. Kolejnym kosztem kredytu gotówkowego może być ubezpieczenie. Warto pamiętać, iż banki oferują czasem niższe oprocentowanie lub obniżenie prowizji klientom, którzy zdecydują się na wykupienie ubezpieczenia. Pamiętać jednak trzeba, że opcja taka może nie być dla klienta opłacalna z uwagi na relatywnie wysoki koszt ubezpieczenia.

Kredyt gotówkowy RRSO

Niezależnie jednak od elementów kosztów kredytu gotówkowego wyliczanych oddzielnie, koniecznie spojrzeć należy na rzeczywistą roczną stopę oprocentowania, a więc sławne RRSO. Pokazuje ono relację pomiędzy całkowitymi kosztami ponoszonymi przez kredytobiorcę, a kwotą otrzymanego kredytu.

W zależności od podpisanej umowy kredytu gotówkowego, klient może spłacać raty równe, bądź malejące. Równe raty kredytu gotówkowego są wygodne o tyle, że kredytobiorca doskonale orientuje się w sytuacji ile będzie spłacał co miesiąc. Dzięki temu też jest w stanie planować swój budżet z dużym wyprzedzeniem. Raty kredytu gotówkowego zawierają w sobie zarówno spłacany dług, jak i odsetki. Proporcje tych elementów zmieniają się w czasie – początkowo spłacamy więcej odsetek, a mniej kapitału. Później proporcje te odwracają się.

Kredyt gotówkowy typy rat

Dla odmiany, raty malejące stają się coraz niższe wraz z upływem czasu. W ich skład wchodzi stała kwota kapitału, a także odsetki naliczane od pozostałego do spłaty zobowiązania. Ponieważ zobowiązanie (czyli jego kapitał) z czasem staje się niższe odsetki, a więc i raty automatycznie stają się niższe także. Raty malejące są również ciekawym podejściem i rozwiązanie. Korzystne zwłaszcza wówczas, gdy kredytobiorca może z początku zaangażować się nieco bardziej w spłatę kapitału.

Istotnym jest, aby zanim złożony zostanie podpis na umowie kredytu gotówkowego, przeanalizować koszty w kontekście jego oprocentowania. Oprocentowanie stałe jest niezmienne w całym okresie spłaty kredytu gotówkowego. Otrzymany na początku obowiązywania umowy kredytowej harmonogram spłat nie będzie podlegał żadnym zmianom. W przypadku oprocentowania zmiennego, do czynienia będziemy mieć ze składnikami stałymi, takimi jak marża oraz zmiennymi, takimi jak wskaźnik WIBOR. Która z opcji jest bardziej korzystna w przypadku kredytu gotówkowego? Trudno jednoznacznie powiedzieć, ponieważ gdy sytuacja ekonomiczna jest niekorzystna, przewagę może dawać oprocentowanie stałe. Wiemy ile zapłacimy niezależnie od tego, jak drogi na rynku międzybankowym będzie pieniądz. W chwili jednak, gdy otoczenie ekonomiczne ulegnie poprawie, tańszy stanie się kredyt z ratą zmienną. Ponieważ Rada Polityki Pieniężnej obniży oprocentowanie WIBOR.  

Kredyt gotówkowy zdolność kredytowa

Aby dokonać analizy możliwości kredytowych oraz wysokości rat, które będziemy musieli spłacać, warto skorzystać z kalkulatora kredytu gotówkowego, który udostępniają na swoich stronach internetowych wszystkie banki posiadające kredyt gotówkowy w swojej ofercie. Pamiętajmy przy tym, że nie ma uniwersalnego kalkulatora kredytowego, ponieważ poszczególne banki proponują odmienne warunki kredytowania, a co za tym idzie różne składowe kosztów kredytu gotówkowego. Radzimy więc, aby odwiedzić strony internetowe interesujących banków i skorzystać z kalkulatora kredytu gotówkowego bezpośrednio na nich. Jednocześnie warto przyjrzeć się RRSO, ponieważ będzie to jedyny wspólny czynnik dla kredytów, dzięki któremu możemy zorientować się, który kredyt gotówkowy jest bardziej opłacalny.

Wybór opcji kredytu gotówkowego oraz złożenie wniosku, zakończy się o ile posiadamy odpowiednią zdolność kredytową i wiarygodność wypłatą środków. Warto jednak pamiętać, że wbrew nazwie, kredyt gotówkowy wypłacany jest przelewem na wskazany przez kredytobiorcę rachunek.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *