Ferratum24.pl

Porady Finansowe

Pożyczka bez BIK
Porady

Pożyczka bez BIK

Wszystkie instytucje finansowe udzielające pożyczek kierują się standardami nie tylko w obszarze obsługi klienta, ale również w ramach oceny jego zdolności do zaciągania zobowiązań. Ustalając poziom zdolności kredytowej osoby wnioskującej o pożyczkę ustalają, czy jest ona na tyle wiarygodnym konsumentem, aby podjąć ryzyko podpisania umowy. Standardów jest jednak wiele. Toteż osoby, które miały kiedyś problemy ze spłatą swoich zobowiązań nie są wykluczone z możliwości starania się o szybką pożyczkę.

Kto może wnioskować o pożyczkę?

O pożyczkę online z powodzeniem mogą wnioskować osoby, które posiadają zdolność kredytową. Dające wysokie prawdopodobieństwo możliwości spłaty zaciągniętego zobowiązania wraz z odsetkami, w terminach określonych umową. Poza tą grupą, są też wszyscy Ci, którzy z jakiś powodów nie spłacili zaciągniętych zobowiązań, lub też nie zrobili tego w przewidzianym umową terminie.

Dla nich instytucje finansowe przygotowały propozycje uwzględniające znacznie wyższe ryzyko niespłacenia pożyczki. Trzeba przyznać jednak, iż oferta nie jest zbyt szeroka, ponieważ ryzyko problemów związanych z odzyskaniem pożyczonych pieniędzy jest duże, a większość firm pożyczających pieniądze zakłada jednak ich zwrot. Mimo to  

Oceniając potencjalnego klienta, instytucja pożyczkowa analizuje jego obecną sytuację finansową. Oznacza to, że bada poziom uzyskiwanych dochodów, miesięczne koszty utrzymania, obecne zadłużenie obejmujące wszystkie zobowiązania w tym spłacane obecnie kredyty, pożyczki, wysokość zadłużenia z kart kredytowych, dostępne limity, poręczone kredyty.

Szybka pożyczka online

W przypadku większości firm pożyczkowych, szybka pożyczka bez zaświadczeń udzielana jest przez Internet. Tak więc, aby móc zaaplikować o nią, należy spełnić jedynie podstawowe warunki. Po pierwsze niezbędny jest dostęp do Internetu. Ten warunek jest jak najbardziej oczywisty, lecz warto o tym pamiętać, albowiem pomimo możliwości skontaktowania się z firmą pożyczkową przez telefon, proces wnioskowania realizowany jest w sieci.  Po drugie, osoba aplikująca o pożyczkę lub kredyt na dowód musi posiadać polskie obywatelstwo oraz stały adres zameldowania na terenie Polski. Trzecim z wymogów stawianych pożyczkobiorcom jest konieczność posiadania konta w banku oraz telefonu komórkowego.

Analiza zdolności kredytowej realizowana jest dla każdego potencjalnego klienta indywidualnie. Istnieją oczywiście dane, które pożyczkodawca bierze pod uwagę jako wspólne dla specyficznej grupy klientów, nie mniej jednak każdorazowo podchodzi do wniosku kredytowego odrębnie.

Pożyczkodawca porównuje przychody osoby wnioskującej o pożyczkę z jej wydatki w skali miesiąca. Działanie takie jest niezbędne, aby stwierdzić, czy po opłaceniu kosztów życia, do dyspozycji wnioskującego pozostają środki, które mógłby wykorzystać do spłaty zobowiązania. Firma pozyczkowa może również przyjrzeć się źródłom dochodów. Umowa o pracę jest oceniana wyżej, niż umowa o dzieło, czy też umowa zlecenie. W przypadku umowy o dzieło czy samozatrudnienia pożyczkodawca może określić taką forme zarobkowania, jako niestabilną.

Wiarygodność kredytowa

Analiza wiarygodności potencjalnego klienta obejmuje natomiast weryfikację danych, które mają istotny wpływ na jego skłonność do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań. Analizie i ocenie poddawane sąmiędzy innymi wiek pozyczkobiorcy, stan cywilny, liczba osób będących na jego utrzymaniu, status mieszkaniowy i majątkowy, wykształcenie, staż pracy, wykonywany zawód, zajmowane stanowisko. Poza tym, instytucja finansowa przyjrzy się dotychczasowej historii kredytowej, analizując jednocześnie, czy dana osoba sumiennie spłacała wcześniej zaciągnięte zobowiązania.

Bardzo ważnym jest, aby potencjalny pożyczkobiorca posiadał pełną wiedzę, czy może aplikować o dany produkt finansowy online. Pożyczkę online łatwo bowiem otrzymać, ale zdarzyć się może, że przez nieoczekiwany drobiazg do tego nie dojdzie. Pomocną będzie świadomość, w jaki sposób instytucje finansowe sprawdzają i określają jego wiarygodność kredytową. Pozwoli to na wcześniejsze zadbanie o takie elementy, które z pewnością pozytywnie wpłyną na jej kształtowanie.

Ponieważ w trakcie analizy wniosku o pożyczkę złożonego online, pożyczkobiorcay zwraca się do BIK o udostępnienie raportu o potencjalnym kliencie, warto umożliwić dostęp kredytodawcom do swojej historii kredytowej. Zwłaszcza, jeśli jest ona pozytywna. Koniecznie należy pamiętać, że rata aktualnie spłacanego kredytu, pożyczki i limit na karcie, obniżają zdolność kredytową. Tak więc, aby uprawdopodobnić przyznanie pożyczki online, warto zrezygnować z karty kredytowej oraz limitu w koncie osobistym.

Okres kredytowania

Czynnikiem istotnym z punktu widzenia instytucji finansowej oceniającą naszą zdolność kredytową jest okres kredytowania. Czym dłuższy okres, tym niższa rata. Tym również wyższa ocena wpływająca na zdolność kredytową. Budując historię kredytową dobrze jest także zaciągać zobowiązania o niewielkiej wysokości i spłacać je na czas.

Warto pamiętać również, iż w sytuacji, gdy planujemy zaciągnięcie zobowiązania online w instytucji pożyczkowej i nie jesteśmy pewni, czy nasza historia w BIK jest ‘czysta’, aby sprawdzić wszystko dokładnie. Narzędziem, które może być bardzo pomocnej w tej kwestii będzie Analizator Kredytowy BIK, który dokona analizy zdolności kredytowej, uwzględniając również dane z Raportu BIK.

Negatywna historia kredytowa, i co dalej

W sytuacji więc, gdy osoba aplikująca posiada negatywną historię w BIK lub którejkolwiek bazie danych kredytowych, pożyczkodawca może postąpić następująco:

  • odmówić udzielenie pożyczki w całości
  • zaproponować inne (zazwyczaj gorsze) warunki pożyczki

odmówić udzielenia pożyczki na wnioskowanych zasadach

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *