Ferratum24.pl

Porady Finansowe

Ilekroć decydujemy się na złożenie wniosku o pożyczkę, kredyt, czy też kartę bank przez pryzmat posiadanych informacji określa naszą zdolność kredytową. Poza tym chcąc dowiedzieć się jeszcze więcej i upewnić, czy jesteśmy osobą, która będzie skłonna dotrzymać warunków umowy, weryfikuje także parametr określany, jako zdolność kredytowa.
Porady

Zdolność kredytowa

Ilekroć decydujemy się na złożenie wniosku o pożyczkę, kredyt, czy też kartę bank przez pryzmat posiadanych informacji określa naszą zdolność kredytową. Poza tym chcąc dowiedzieć się jeszcze więcej i upewnić, czy jesteśmy osobą, która będzie skłonna dotrzymać warunków umowy, weryfikuje także parametr określany, jako zdolność kredytowa. Sprawdzanie zdolności kredytowej odbywa się zazwyczaj w sytuacji, gdy staramy się dokonać zakupu na raty. Pamiętać należy jednak, że o ile zdolność kredytową banki oceniają samodzielnie według specyficznych dla siebie algorytmów, o tyle wiarygodność jako weryfikowana jest przez banki centralnie – w Biurze Informacji Kredytowej (BIK).

Wiarygodnym być, zdolność kredytowa

W przypadku, gdy planujemy kredyt, lub też pożyczkę niezależnie od jej charakteru, należy przede wszystkim postarać się o stworzenie wiarygodnego obrazu w BIK. Ponieważ zarówno banki, jak i pozabankowe instytucje finansowe korzystają standardowo z danych udostępnianych prze Biuro Informacji Kredytowej, istnieje w zasadzie 100% pewność, że wszystkie wcześniejsze problemy ze spłatą zobowiązań zostaną w procesie weryfikacji udostępnione. W rezultacie bank może odmówić kredytu, lub zaproponować mniej korzystne warunki. W sytuacji, gdy zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby stać się wiarygodnymi kredytobiorcami, warto zweryfikować, czy nasze wysiłki docenione zostały przez BIK.

Jak sprawdzić zdolność kredytową?

W tym celu zweryfikować możemy samodzielnie opinię Biura zamawiając stosowny raport. Temu służy usługa – sprawdzanie wiarygodności kredytowej online. Na dziś dostępnych jest kilka wariantów raportów, które zamówić możemy przez Internet. Po pierwsze Informacja ustawowa będąca podstawowym raportem, o który możemy wnioskować raz na 6 miesięcy bez żadnych opłat. Zawiera podstawowe dane o kredytobiorcy oraz jego historii finansowej. Raport PLUS, to drugi i znacznie już bardziej rozbudowany raport historii kredytowej. Zawiera dodatkowo część, w której znajduje się podsumowanie ze szczegółową liczbą zobowiązań klienta, jednakże bez informacji o jego scoringu. Z kolei Raport PLUS z informacją o ocenie punktowej. W tym przypadku otrzymujemy nie tylko szczegółowe informacje o historii wszystkich zobowiązań, ale także ocenę scoringową. Bazując na tej wiedzy otrzymamy wskazówkę, jak wygląda nasza możliwość kredytowa.

Czym jest scoring?

Według definicji Biura Informacji Kredytowej Scoring jest metodą punktowej oceny ryzyka kredytowego. Polega ona na określeniu wiarygodności kredytowej Klienta na podstawie porównania jego profilu z profilem Klientów, którzy już otrzymali kredyty. Im bardziej profil danego Klienta jest podobny do profilu Klientów terminowo spłacających swoje kredyty w przeszłości, tym lepszą ocenę punktową otrzyma ten Klient”

W jaki sposób wyliczany jest scoring?

Kwestią bardzo istotną, o której musimy pamiętać zwłaszcza, gdy jesteśmy aktywnym pożyczkobiorcą jest specyfika scoringu, jako miary zaufania do potencjalnego klienta. Ponieważ sytuacja klienta oraz rynku zmieniają się w sposób ciągły, scoring również podlega zmianie, czyli jest dynamiczny. Jego wartość wyliczana jest po każdym zapytaniu przez bank o status klienta w BIK. Czym częściej takie zapytania są kierowane, tym częściej i jednocześnie bardziej scoring może się zmieniać. BIK nie zmienia scoringu, jeśli zapytanie zostanie skierowane przez osobę starającą się o pożyczkę lub posiadacza kredytu. Dobrze również wiedzieć, że BIK nie weryfikuje/zmienia scoringu automatycznie. Dzieje się to zawsze w trybie zapytań przez instytucje, w których ubiegamy się o pożyczkę. Tak sprawa się ma w przypadku, gdy ubiegamy się o zaciągnięcie nowego zobowiązania. W przypadku jednak, gdy kredyt już mamy instytucja, która nam go udzieliła kontaktuje się z BIK i uaktualnia dane o jego statusie standardowo raz w miesiącu.

O czym należy pamiętać?

Istotnym jest zatem, aby posiadane zobowiązania spłacane były zgodnie z ustalonym harmonogramem. Niekorzystną konsekwencją uchybienia terminom spłat jest czasowe (i zarazem istotne) obniżenie scoringu. Zdarzenie takie przekłada się automatycznie na możliwości brania kolejnych pożyczek lub kredytów. Warto pamiętać, że BIK istotnie obniży scoring w ciągu dwunastu miesięcy od wystąpienia zaległości lub opóźnienia, a efekty nieterminowego opłacania zobowiązań widoczne będą w obniżonym scoringu, również w drugim i trzecim roku po przekroczeniu terminów płatności. Po tym okresie to scoring powróci do pierwotnego poziomu. Naturalnie, nastąpi to jedynie w przypadku, gdy wszystkie zobowiązania bedą regulowane według przyjętych w umowie kredytowej ustaleń.

Zdolność kredytowa – scoring – elementy

Biuro Informacji Kredytowej ustalając wartość scoringu bierze pod uwagę szereg różnych czynników. Podstawowymi są:

  • informacja o terminowości spłacania zobowiązań
  • skłonność do zadłużania się
  • przekraczanie limitów debetowych na kontach i kredytowych na kartach.

Ponadto, aby dokonać oceny wiarygodności potencjalnego pożyczkobiorcy, BIK posiłkuje się statystycznymi modelami bazującymi na przynależności kredytobiorcy do specyficznej grupy demograficznej.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *